معرفی فعالان حوزه کودک

 • همکاران پروژه

  • مینا شریفی
   مدیر مدرسه

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی شیمی کاربردی

   همکاری: از شهریور ۹۳

  • علی‌اصغر ایزدی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی علوم تربیتی

   همکاری: زمستان ۹۴ تا مهر ۹۵

  • علی توکلی
   مربی امور تربیتی آموزش و پرورش

   تسهیلگر دوره‌های آموزشی والدین

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناس علوم تربیتی

   همکاری: از مهر ۹۳

  • محمدحسین دوست‌محمدی
   مدیر مدرسه

   مسئول دفتر

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی مشاوره و راهنمایی

   همکاری: آبان ۹۲ تا مرداد ۹۵

  • نرجس افشار زرندی

   عضو تیم برگزاری برنامه‌ها

   کارشناسی شیمی کاربردی

   همکاری: از مهر ۹۳

  • لیلا حسینی‌نسب

   تسهیلگر دوره‌های آموزشی والدین

   کارشناسی مهندسی نرم‌افزار

   همکاری: از مهر ۹۴

  • زهره حسینی‌نسب

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی ریاضیات و کاربردهار

   همکاری: از مهر ۹۴

  • ریحانه اسدی

   تسهیلگر دوره‌های آموزشی والدین

   کارشناسی حسابداری

   همکاری: از دی ۹۴

  • حمیده اسدی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی حقوق

   همکاری: از اردیبهشت ۹۵ تا دی ۹۵

  • فاطمه توکلی اله‌آبادی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی علوم تربیتی

   همکاری: از خرداد ۹۴ تا شهریور ۹۵

    

    

  • زهرا محمدی اکبرآبادی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناس امور تربیتی

   همکاری: از خرداد ۹۴

  • نجمه احمدی

   تسهیلگر گروه‌بازی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناس علوم تربیتی

   همکاری: از مهر ۹۳

  • مریم علیزاده

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   دیپلم ادبیات

   همکاری: از خرداد ۹۵

  • رویا رجبی

   تسهیلگر گروه‌بازی

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناس علوم تربیتی

   همکاری: از شهریور ۹۳

  • مهدیه ابراهیم‌نژاد

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی ریاضیات

   همکاری: آبان ۹۲ تا شهریور ۹۴

  • هدی عرب سربیژن

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی باغبانی

   همکاری: مرداد ۹۳ تا خرداد ۹۵

  • الهام رضازاده زرندی

   مسئول دفتر پروژه

   عضو تیم برگزاری رویداد و برنامه

   کارشناسی منابع طبیعی

   همکاری: از خرداد ۹۵

 • سایر فعالان حوزه کودک