گالری

 • ویدئوها و مستندات تصویری:

 • جشنواره «یک خانه، هزار بازی»- خرداد 95

 • جشنواره «زرند، هزار بهانه برای آرامش»- آبان 95

 • کمپین «هم‌صحبتی»- مرداد 95

   
 • اینفوموشن «اهمیت دوران طلایی کودکی»

 • اجتماع کودکان زرند در حمایت از کتاب- دی 95

 • بازخوردهای دوره پرند- دی 95

   
 • گالری عکس:

 • زیباسازی فضای شهری- اردیبهشت 96

 • جشنواره «بهار و انس با طبیعت»- اسفند 95

  جشنواره کتاب «یک شهر، هزار قصه، هزار شعر»- خرداد 94

 • جشنواره «یک خانه، هزار بازی»- خرداد 95

 • «کمپین هم‌صحبتی»- مرداد 95

  جشنواره «استقبال از بهار»- اسفند 93

  جشنواره «هزار بازی»- شهریور 93