پوستر و نشریات

 • نشریه نوا:

  نوا آمده است تا تاکیدی باشد براهمیت دوران طلایی کودکان

  این نشریه هر دو ماه یکبار در قالب «A4» و در 8 صفحه به صورت تمام رنگی چاپ می شود و در اندازه ای جیبی، به صورت رایگان در اختیار والدین زرندی قرار می گیرد. در هر نشریه یک محور اصلی برای مطالب وجود دارد. مقالات چاپ شده کوتاه و گویاست تا در حداقل زمان، بیشترین دستاورد را برای خواننده به همراه داشته باشد.

  ***برای مشاهده نشریه‌ها روی تصویر و برای دانلود آنها روی دگمه مربوطه کلیک نمائید***

 • نشریه شماره نه نوا

  یک بهار به رنگ کودکی، همرنگ آرامش

  دانلود

   

   

 • نشریه شماره هشت نوا

  تبلت و کودکان

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره هفت نوا

  تلویزیون، فرصت یادگیری یا مانع رشد

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره شش نوا

  فرهنگ، نقش فرش کودکی

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره پنج نوا

  سفر، فرصت رشد و رویش

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره چهار نوا

  طبیعت، مربی هنرمند کودک

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره سه نوا

  بازی، بهترین فرصت رشد و شکوفایی

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره دو نوا

  هم‌نوا با نوای اصیل رشد در هستی

  ⇓دانلود⇓

   

 • نشریه شماره یک نوا

  فرزند، فرصت شکفتن پدر و مادر

  ⇓دانلود⇓

   

 • پوسترها:

 • زیباسازی فضای شهری

   

 • بهار و انس با طبیعت

   

 • مطالعه طولی کودکی

   

 • خدمات متنوع

   

 • هزار بهانه برای آرامش

   

 • کمپین هم‌صحبتی

 • یک خانه، هزار بازی

   

 • جشنواره کتاب

   

 • استقبال از بهار

   

 • هزار بازی